privacy

1. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris voor gegevensbescherming van het bedrijf

Deze informatie over gegevensbescherming is van toepassing op gegevensverwerking door:

Verantwoordelijke: Oliver Grote, GrevenstraĂźe 34, 46045 Oberhausen, Duitsland, grote@schacht34.de

De functionaris voor gegevensbescherming van het bedrijf is te bereiken op bovenstaand adres, ter attentie van de heer Oliver Grote, of op grote@schacht34.de.

2. Verzameling en opslag van persoonlijke gegevens, evenals het type en het doel van het gebruik ervan

a) Bij het bezoeken van de website

Wanneer u onze website www.schacht34.de bezoekt, stuurt de browser die op uw apparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar de server op onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt zonder enige actie van uw kant vastgelegd en opgeslagen totdat deze automatisch wordt verwijderd:

IP-adres van de aanvragende computer,
Datum en tijd van toegang,
Naam en URL van het opgeroepen bestand,
Website van waaruit toegang wordt verkregen (verwijzende URL),
Gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer en de naam van uw toegangsprovider.
De genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

Zorgen voor een vlotte verbinding met de website,
Zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website,
Evaluatie van systeembeveiliging en stabiliteit, evenals
voor verdere administratieve doeleinden.
De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f AVG. Ons gerechtvaardigd belang vloeit voort uit de hierboven genoemde doeleinden voor gegevensverzameling. Wij gebruiken de verzamelde gegevens in geen geval om conclusies over u persoonlijk te trekken.

Daarnaast gebruiken we cookies en analyseservices wanneer u onze website bezoekt. Meer gedetailleerde uitleg vindt u in de paragrafen 4 en 5 van deze gegevensbeschermingsverklaring.

b) Bij het registreren voor onze nieuwsbrief

Als u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, clausule 1, lit. a AVG, zullen wij uw e-mailadres gebruiken om u regelmatig onze nieuwsbrief te sturen. Om de nieuwsbrief te ontvangen, is het voldoende om een ​​e-mailadres op te geven.

U kunt zich op elk moment afmelden, bijvoorbeeld via een link aan het einde van elke nieuwsbrief. Als alternatief kunt u uw uitschrijfverzoek op elk gewenst moment per e-mail naar grote@schacht34.de sturen.

c) Bij gebruik van ons contactformulier

Als u vragen heeft, bieden wij u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een formulier op de website. Het is noodzakelijk om een ​​geldig e-mailadres op te geven, zodat we weten van wie het verzoek afkomstig is en om het te kunnen beantwoorden. Verdere informatie kan vrijwillig worden verstrekt.

De gegevensverwerking om contact met ons op te nemen vindt plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit. a AVG op basis van uw vrijwillig gegeven toestemming.

De door ons verzamelde persoonsgegevens voor het gebruik van het contactformulier worden automatisch verwijderd nadat uw verzoek is afgehandeld.

3. Overdracht van gegevens

Een overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden voor andere doeleinden dan hieronder vermeld vindt niet plaats.

Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan derden als:

U heeft uw uitdrukkelijke toestemming gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit.
de doorgifte volgens art. 6, lid 1, punt 1, lit. f AVG nodig is om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen en er is geen reden om aan te nemen dat u een hoger gerechtvaardigd belang heeft om uw gegevens niet openbaar te maken,
in het geval dat er een wettelijke verplichting tot openbaarmaking bestaat in overeenstemming met artikel 6, lid 1, clausule 1 lit.
dit is wettelijk toegestaan ​​en vereist volgens artikel 6, lid 1, zin 1, lit. b AVG voor de verwerking van contractuele relaties met u.

4. Cookies

We gebruiken cookies op onze website. Dit zijn kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die bij uw bezoek aan onze website op uw apparaat (laptop, tablet, smartphone etc.) worden opgeslagen. Cookies veroorzaken geen schade aan uw apparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware.

In de cookie wordt informatie opgeslagen die resulteert in verbinding met het specifieke apparaat dat wordt gebruikt. Dit betekent echter niet dat wij direct uw identiteit kennen.

Het gebruik van cookies dient enerzijds om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken. We gebruiken zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u al individuele pagina’s van onze website heeft bezocht. Deze worden automatisch verwijderd na het verlaten van onze site.

Daarnaast gebruiken we ook tijdelijke cookies om het gebruiksgemak te optimaliseren, die voor een bepaalde tijd op uw eindapparaat worden opgeslagen. Als u onze site opnieuw bezoekt om onze diensten te gebruiken, zal deze automatisch herkennen dat u ons al bezocht heeft en welke gegevens en instellingen u heeft gemaakt, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren.

Anderzijds gebruiken we cookies om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en voor u te evalueren om ons aanbod te optimaliseren (zie sectie 5). Deze cookies stellen ons in staat om bij een volgend bezoek aan onze site automatisch te herkennen dat je ons al eens hebt bezocht. Deze cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde tijd.

De gegevens die door cookies worden verwerkt, zijn vereist voor de doeleinden die worden genoemd om onze legitieme belangen en die van derden te beschermen in overeenstemming met art. 6 lid 1 S. 1 lit. f AVG.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een bericht verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt aangemaakt. Als u cookies echter volledig uitschakelt, is het mogelijk dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

5. Analyse-instrumenten

a) Opsporingstools

De hieronder vermelde trackingmaatregelen die door ons worden gebruikt, worden uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, zin 1, lit. Met de gebruikte trackingmaatregelen willen we zorgen voor een op behoeften gebaseerd ontwerp en continue optimalisatie van onze website. Aan de andere kant gebruiken we trackingmaatregelen om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en voor u te evalueren om ons aanbod te optimaliseren. Deze belangen dienen als gerechtvaardigd te worden beschouwd in de zin van voornoemde regeling.

De respectieve gegevensverwerkingsdoeleinden en gegevenscategorieën zijn te vinden in de bijbehorende trackingtools.

i) Google Analytics

We gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; hierna “Google” genoemd) om onze website aan uw behoeften aan te passen en deze voortdurend te optimaliseren. worden gepseudonimiseerde gebruiksprofielen aangemaakt en er worden cookies gebruikt (zie sectie 4). De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, zoals

Browsertype / -versie,
gebruikt besturingssysteem,
Verwijzende URL (de eerder bezochte pagina),
Hostnaam van de toegangscomputer (IP-adres),
Tijdstip van het serververzoek,
worden verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. De informatie wordt gebruikt om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik met het oog op marktonderzoek en op behoeften gebaseerd ontwerp van deze website. Deze informatie kan ook worden overgedragen aan derden als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens namens ons verwerken. Uw IP-adres wordt in geen geval samengevoegd met andere Google-gegevens. De IP-adressen worden geanonimiseerd zodat een toewijzing niet mogelijk is (IP-masking).

U kunt de installatie van cookies voorkomen door de browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; We willen er echter op wijzen dat in dit geval niet alle functies van deze website volledig kunnen worden gebruikt.

U kunt ook voorkomen dat de gegevens die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google, worden voorkomen door een browser-add-on te downloaden en te installeren.

Als alternatief voor de browser-add-on, vooral voor browsers op mobiele apparaten, kunt u ook voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op deze link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die de toekomstige verzameling van uw gegevens bij uw bezoek aan deze website verhindert. De opt-out-cookie is alleen geldig in deze browser en alleen voor onze website en wordt op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies in deze browser verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.

Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics is te vinden in de Google Analytics Help.

ii) Conversies bijhouden van Google Adwords

We gebruiken ook Google Conversion Tracking om het gebruik van onze website statistisch vast te leggen en te evalueren met het oog op het optimaliseren van onze website. Google Adwords plaatst een cookie (zie sectie 4) op uw computer als u via een Google-advertentie op onze website bent gekomen.

Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina’s op de website van de Adwords-klant bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en de klant zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd.

Elke Adwords-klant krijgt een andere cookie. Cookies kunnen dus niet worden gevolgd via de websites van Adwords-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor Adwords-klanten die hebben gekozen voor conversietracking. De Adwords-klanten komen te weten hoeveel gebruikers in totaal op hun advertentie hebben geklikt en zijn omgeleid naar een pagina met een conversietracking-tag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geĂŻdentificeerd.

Als u niet wilt deelnemen aan het trackingproces, kunt u ook de instelling van een hiervoor benodigde cookie weigeren – bijvoorbeeld via een browserinstelling die het automatisch plaatsen van cookies doorgaans deactiveert. U kunt cookies voor het bijhouden van conversies ook deactiveren door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein “www.googleadservices.com” worden geblokkeerd. U kunt de gegevensbeschermingsinformatie van Google over het bijhouden van conversies hier vinden.

6. Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht:

om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt in overeenstemming met artikel 15 AVG. In het bijzonder kunt u informatie verkrijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie persoonsgegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande bewaartermijn, het bestaan ​​van een recht op correctie, verwijdering, beperking van verwerking of bezwaar, het bestaan ​​van een recht om een ​​klacht in te dienen, de oorsprong van uw gegevens, als we deze niet hebben verzameld, evenals het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en, indien nodig, zinvolle informatie over hun gegevens;
in overeenstemming met artikel 16 AVG, om onmiddellijk de correctie van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen te verzoeken;
om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen te verzoeken in overeenstemming met artikel 17 AVG, tenzij verwerking om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om een ​​wettelijke verplichting na te komen, om redenen van algemeen belang of om te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen juridische claims zijn vereist;
om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen in overeenstemming met artikel 18 AVG als u de juistheid van de gegevens betwist, de verwerking onwettig is, maar u weigert deze te verwijderen en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u dit doet om het te doen gelden of uit te oefenen of u moet juridische claims verdedigen of u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 AVG;
in overeenstemming met artikel 20 AVG, om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om te verzoeken dat deze aan een andere verantwoordelijke persoon worden overgedragen;
om uw toestemming die u ons hebt gegeven op elk moment in te trekken in overeenstemming met artikel 7, lid 3 AVG. Als gevolg hiervan mogen we de gegevensverwerking op basis van deze toestemming in de toekomst niet meer voortzetten en
om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met artikel 77 AVG. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of ons kantoor.
8. Recht op bezwaar

Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt op basis van legitieme belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit. f AVG, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met artikel 21 AVG, mits hiervoor redenen zijn die voortvloeien uit uw specifieke situatie of het bezwaar is gericht tegen direct mail. In het laatste geval heeft u een algemeen recht van bezwaar, dat we zullen implementeren zonder een specifieke situatie te specificeren.

Als u gebruik wilt maken van uw herroepings- of bezwaarrecht, is een e-mail naar grote@schacht34.de voldoende

9. Gegevensbeveiliging

We gebruiken passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden continu verbeterd in lijn met technologische ontwikkelingen.

10. Actualiteit en wijzigingen van deze gegevensbeschermingsverklaring

Deze gegevensbeschermingsverklaring is momenteel geldig en werd voor het laatst bijgewerkt in oktober 2019.

Vanwege de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen erop of vanwege gewijzigde wettelijke of officiële vereisten, kan het nodig zijn om deze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen. U kunt de actuele gegevensbeschermingsverklaring op elk moment op de website www.schacht34.de/datenschutz opvragen en afdrukken.